Categories

Empires & Allies – Hvilke Omega-enheter kan jeg bruke i allianseoppdrag?

Alle Omega-enhetene som er låst opp før starten av oppdraget, kan brukes.Under oppdraget kan du kun bla gjennom de Omega-enhetene som var opplåst før den forberedende fasen startet. Omega-enheter låst opp under et oppdrag vil ikke være tilgjengelig under det oppdraget.

_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-

Empires & Allies Game GUIDE