Categories

Empires & Allies – Hvilke belønninger kan jeg få ved å delta i allianseoppdrag?

Etter hver kamp vil spillerne motta ressurser (forsyninger, drivstoff, stål og teknologi). Mengden ressurser spillerne mottar, avhenger av prosenten skade gjort og HK til forsvareren. Hvis spilleren angriper en høyere HK-utpost sammenlignet med hans/hennes, vil han/hun motta mer ressurser sammenlignet med å angripe en lavere HK-utpost og gjøre samme mengde skade.Belønninger gis til spilleren ved kampens slutt.Ved slutten av allianseoppdraget vil spilleren motta ressurser, en allianseoppdragkasse (gitt at troppen vinner oppdraget) og komponenter til krigsfabrikken. Mengden ressurser og komponenter som mottas, avhenger av samlet skade gjort det oppdraget.Belønninger gis ved oppdragets slutt.

_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-

Empires & Allies Game GUIDE