Categories

Empires & Allies – Hvordan får jeg tilgang til tidligere oppdrag?

I grensesnittet til oppdragstroppen trykker du på tavleikonet for å se tidligere oppdragslogger. Trykk på en logg for å se informasjon fra det oppdraget.Trykk på tavleikonet for å se oppdragets historikk Oppdragslogger fra tidligere oppdrag. Trykk på en logg for å se den endelige informasjonen fra det oppdraget.

_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-

Empires & Allies Game GUIDE