Categories

Empires & Allies – Er fordelene permanente?

Fordeler låses opp når en allianse når et prestisjenivå. Når en allianse låser opp en prestisjefordel, kan altså alle medlemmene i alliansen nyte godt av fordelen så lenge de er med i alliansen. Når du forlater en allianse, fjernes alle fordelene umiddelbart.Hvis du blir med i en ny allianse, blir prestisjenivåene og fordelene til den nye alliansen aktive for deg.

_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-

Empires & Allies Game GUIDE