Categories

Empires & Allies – Blir min AXP overført når jeg forlater den nåværende alliansen og blir med i en ny?

Nei. AXP-en du tjener, gjelder kun for alliansen du er en del av nå. Når du bytter allianse, overføres IKKE XP fra den forrige alliansen.

_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-

Empires & Allies Game GUIDE