Categories

Empires & Allies – Hva representerer ikonet nedenfor i robotfabrikken?

Ved å klikke på ikonet ovenfor aktiveres eller deaktiveres forsvarsmodus for kolossen. Hvis du aktiverer forsvarsmodus for kolossen, vil Omega-enheten kjempe for deg når basen er under angrep. Som standard er forsvarsmodus slått på. En Omega-enhet er sårbar for skade under et angrep mot basen din når forsvarsmodus er slått på.

Robotfabrikken før kolossen låses opp

               (Forsvarsmodus deaktivert)

   Robotfabrikken med kolossen låst opp

              (Forsvarsmodus aktivert)

_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-

Empires & Allies Game GUIDE