Categories

Empires & Allies – Vil grensesnittet der du lager ting i krigsfabrikken påvirkes?

Ja. Krigsfabrikkens “Forespørsel”-knapp vil flyttes til komponenttelleren øverst til venstre, og en rullegardinmeny med Offensiv (Rød) / Defensiv (blå)-kraftreserver vil ta dens plass. Det vil også være 2 nye forbedringer: Kategori-fanen og Kraftreserver-bunken.

_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-

Empires & Allies Game GUIDE