Categories

Empires & Allies – Hvordan fungerer arsenalet?

For å skaffe materialene du trenger til arsenalet, trykker du på Arsenal-knappen nederst til venstre på skjermen. 
 


  

Det er 3 faner du kan bruke:   

1. Operasjoner
  


  

2. Forsvar
   


  

3. Ressurser
   


 

I hver fane ser du antallet operasjoner, forsvar og ressurser du kan bygge for øyeblikket. 

_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-

Empires & Allies Game GUIDE