Categories

Empires & Allies – Hvordan kjemper jeg?

Tren opp troppene − det er tid for kamp!

Samle inn bytte mens kampen pågår. Du har 3 minutter på deg til å fullføre den. For å starte en kamp, trykker du på klode-ikonet nederst til høyre på skjermen.    


  

Velg reisemål på kartet.


  

Speide –
 Trykk på Speid for å vise fiendens hovedkvarter. Er du usikker på om du kan ødelegge det? Du kan alltids trykke på klode-ikonet for å gå tilbake til kartet og speide på et annet hovedkvarter.  


  

Angripe – 
Trykk på Angrip for å starte kampen. Du må betale for drivstoff, så sørg for at du har nok.  


  

Utplassere – 
For å utplassere troppene dine, trykker du på troppene du vil utplassere, og deretter på landingssonen. Hver tropp utplasseres hver for seg.  


  

For å utplassere et bluss, trykker du på blusset (nederst til høyre) som du vil bruke, og deretter på målet.  

  

  • • Kommandopoeng − Du får kommandopoeng når du ødelegger fiendens bygninger. Poengene fylles opp igjen etter hvert slag.


  

  • • Kommandokrefter − Enkelte kommandokrefter iverksetter knusende angrep; andre styrer enhetene dine. Du må ha kommandopoeng for å bruke dem.


  

Endre oppdrag – 
Hvis du vil endre oppdrag, er det bare å trykke på Endre oppdrag-knappen. 
 
Når du endrer et oppdrag, tilbakestilles stjernene du har fått fra oppdraget.  


  

Kampen er over når du ødelegger fiendens hovedkvarter, eller når tiden er ute. Det vil dukke opp et vindu som bekrefter seieren din (hvis du vant), og som viser antallet falne enheter.  


  

_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-

Empires & Allies Game GUIDE