Categories

Empires & Allies – Hvordan kan jeg se angrepene mine om igjen?

Du kan se dem i kamploggen. Åpne kamploggen ved å trykke på  
notisblokken
 nederst til venstre på skjermen.


  

Du kan velge mellom to faner: 
Angrepslogg 
og 
Forsvarslogg
. Angrepsloggen tar opp angrepene dine mot andre spillere, og forsvarsloggen tar opp andre spilleres angrep på basen din.  

Du kan spille av angrepene igjen for å planlegge ditt neste angrep eller for å sjekke om basens sikkerhet er god nok.  

  

_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-

Empires & Allies Game GUIDE