Categories

Empires & Allies – Hvordan sender og mottar jeg gaver?

Du kan sende og be om gaver i Empires & Allies på følgende måte.   

På 
hovedskjermen/-grensesnittet trykker du på pilen mellom prestasjoner og allianser.  

  
Når pilen utvider seg, vil du se fem faner; de siste to lar deg motta og be om gaver:  

Send gaver  

  

Send forespørsler  

    

Bli med i en allianse for å få mest mulig ut av gaver og forespørsler.  

_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-

Empires & Allies Game GUIDE