Categories

Empires & Allies – Hvordan kan jeg prate med andre i spillet?

Du kan bruke pratefunksjonen i Empires & Allies på følgende måte.  
 

Trykk på pilen mellom prestasjoner og allianser på 
hovedskjermen/-grensesnittet.
  


  

Når pilen utvider seg, vil du se fem faner; de tre første er for prat, og byr på flere valg:  

Global prat
  


  

Allianseprat
  


  

Privat prat

_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-

Empires & Allies Game GUIDE