Categories

Golf Clash Guide – Hạng Kỹ năng giải đấu là gì?

Hạng Kỹ năng giải đấu là một dạng của bảng xếp hạng được sử dụng để quyết định các gôn thủ được xếp cùng bảng trong mỗi hạng giải đấu. Hạng Kỹ năng giải đấu của bạn được tính toán bằng cách phân tích kết quả giải đấu trước đó của bạn và tiến độ giải đấu 1 – 1. Để biết thêm thông tin về cách Hạng Kỹ năng được tính toán, vui lòng xem FAQ của chúng tôi tại đây.Khi bạn tham gia một giải đấu, bạn sẽ được phân vào hạng giải đấu với gôn thủ có Hạng Kỹ năng tương đương. Điều này nhằm đảm bảo hạng giải đấu công bằng và cạnh tranh.

_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-

Golf Clash GAME GUIDE