Categories

Golf Clash Guide – Trận đấu có kết quả hòa có ảnh hưởng đến thống kê người chơi và thử thách của tôi không?

Hiện tại có thể xuất hiện kết quả hòa trong trận đấu trong giải đấu và tập luyện giải đấu. Điều này ảnh hưởng đến thống kê người chơi và tiến độ thử thách của bạn như sau: – Kết quả tập luyện giải đấu của bạn không tính vào chỉ số người chơi của bạn. – Trận đấu trong giải đấu và tập luyện giải đấu không tính vào tiến độ thử thách có yêu cầu về cấp giải đấu. – Kết quả hòa từ trận đấu trong giải đấu không được tính vào thống kê người chơi. Điều này có nghĩa nó không ảnh hưởng đến tỉ lệ chiến thắng và chuỗi trận thắng liên tiếp của bạn hoặc bất kỳ thử thách vào có yếu tố chuỗi trận thắng liên tiếp.

_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-

Golf Clash GAME GUIDE