Categories

Mobile Legends – Vì sao tôi cần nhiều mảnh ngọc hơn khi nâng bảng ngọc từ cấp 44 lên cấp 45?

Kính gửi người chơi, Số BP tiêu thụ để nâng cấp Bảng Ngọc dần dần tăng lên, nhưng số Mảnh Ngọc dùng để nâng cấp không tăng theo quy luật, và ta phải dùng nhiều Mảnh Ngọc hơn khi nâng cấp Bảng Ngọc lên cấp là bội số của 5 (VD. 5; 25), nó được thiết kế như vậy để phù hợp với thuộc tính của cấp độ và Điểm Tài năng nhận được. 

_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-

Game Guide for Mobile Legends – moonton