Categories

Mobile Legends – Tại sao tôi vẫn chưa nhận được Xu dự đoán hàng ngày?

Bạn có thể nhận được 1000 Xu dự đoán mỗi ngày trong mục E-sports. Nhiệm vụ Xe dự đoán sẽ được làm mới hàng ngày, người chơi cần tự nhận thưởng nếu không sẽ được làm mới.

Khi các trận đấu kết thúc, việc thu thập Xu dự đoán sẽ dừng lại, số xu còn lại có thể dùng cho trận đấu tiếp theo.

_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-

Game Guide for Mobile Legends – moonton