Categories

Clash of Kings – บรรพบุรุษจุติ ศิริมงคล

ได้รับรู้ถึงความจงรักภักดีและกระตือรือร้นของประชาชนCoK วิญญาณบรรพบุรุษที่ปกป้องคุ้มครองวิหารจักรพรรดิได้จุติ นำความสุข ศิริมงคลมาสู่ดินแดนแห่งนี้

ตามที่ ช่วงบรรพบุรุษประทานพร บรรลุภารกิจวิญญาณบรรพบุรุษสูงสุดจะได้รับ10,000,000คริสตัลอารยธรรม!

แต่เพื่อรับรองว่าแม่ทัพรักในดินแดนแห่งนี้เสมอมา บรรพบุรุษได้เตรียมสิ่งเหล่านี้ไว้ให้ทุกท่าน:ประทานพรรายวัน、ประทานพรช่วงนี้、สำเร็จประทานพร

1.ประทานพรรายวัน:จ่ายคริสตัลอารยธรรมตามจำนวนที่ระบุ จะได้รับคริสตัลอารยธรรม、หนังสือชื่อเสียงและคัมภีร์โบราณมากมาย จ่ายยิ่งมากรางวัลยิ่งเยอะ!

2.ประทานพรช่วงนี้:สะสมใช้จ่ายคริสตัลอารยธรรมตามที่กำหนด จะปลดล็อคประทานพรช่วงนี้

3.ความสำเร็จประทานพร:ค้นคว้าคุณสมบัติวิญญาณบรรพบุรุษยิ่งมาก จะปลดล็อคความสำเร็จบรรพบุรุษยิ่งเยอะ รับคริสตัลอารยธรม研、เร่งบรรพบุรุษ,ตัวช่วยเร่งแม่ทัพอัพคุณสมบัติบรรพบุรุษ~นอกจากนี้ ปลดล็อคสิทธิพิเศษประทานพร ยังจะได้รับรางวัลไอเทมมากยิ่งขึ้น~

บรรพบุรุษประทานพรจะเปิดตั้งแต่วันนี้ ถึง Jun,1 เวลาจำกัด คลิกร่วมกิจกรรมที่【วิหารอารยธรรม-บรรพบุรุษประทานพร】ได้เลย!

_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-

Game Guide for Clash of Kings