Categories

FarmVille 3 – Hvordan fodrer jeg mine dyr?

Når et dyr er sultent, vises et foderikon over dets hoved.Tryk på ikonet for at se, hvilke genstande dyret kan producere, når det fodres. Vælg den genstand, du gerne vil producere, og træk den hen til dyret og giv slip. Yderligere oplysninger kan findes i spillevejledningen:Den nødvendige fodertype vil kort blive vist, og du vil også kunne se, hvor lang tid dyret vil være om at producere den valgte genstand, samt hvor mange sløjfer du vil få fra dyrskuet. Sørg for at have tilstrækkeligt af de forskellige fodertyper til dine dyr!

_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-

FarmVille 3 – Animals Game GUIDE