Categories

FarmVille 3 – Hur matar jag mina djur?

När ett djur blir hungrigt visas en foderikon ovanför dess huvud.Tryck på ikonen för att se vilka föremål som djuret kan producera när det får foder. Välj vilket föremål du vill producera och dra och släpp det på djuret, som visas i spelets handledning:Här visas kort vilken typ av foder som behövs, hur lång tid det tar för djuret att producera föremålet och hur många marknadsband du får. Se till att du har tillräckligt mycket av rätt sorts foder för varje djur!

_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-

FarmVille 3 – Animals Game GUIDE