Categories

Düşmanları itme nasıl çalışıyor? – The Walking Dead: No Man’s Land

"İtme", düşmanlarını geri püskürtmeni sağlayan bir oyun mekaniğidir. Nasıl çalışıyor?• Hedefler yalnızca vücuttan vuruş olmayan saldırılarda itilebilir• İtilen hedef, duvar gibi bir engele çarpması halinde sersemler• İtilen hedef, başka bir düşmana çarpması halinde her iki düşman da sersemler

_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-

The Walking Dead: No Man’s Land GUIDE