Categories

Golf Clash Guide – Làm thế nào để gia nhập, tạo và tìm kiếm một hội?

Trước khi gia nhập/tạo hội, bạn cần phải đạt cấp Tân binh I trong Giải đấu Hàng tuần.Khi đã lên tới phân bảng này, bạn sẽ có thể xem các hội bằng cách chọn biểu tượng hội bên trái hình ảnh hồ sơ của bạn trên màn hình chính.Khi mở mục hội lần đầu, bạn sẽ có thể lựa chọn gia nhập một số hội được đề xuất. Nếu bạn chỉ đơn giản là đang tìm một hội để gia nhập thì hãy chọn một trong những hội này là đã sẵn sàng luôn rồi đó!Nếu bạn đang muốn tham gia một hội cụ thể nào đó, bạn có thể chọn “Tìm kiếm Nâng cao”. Chức năng này sẽ cho phép bạn tìm hội theo tên, địa điểm và các tiêu chí tìm kiếm khác.Bạn muốn tạo hội của riêng mình ư? Chỉ cần chọn thanh “Tạo” ở phía trên trang bảng chọn về hội.Sau đó bạn sẽ có thể tùy chỉnh hội bằng cách chọn tên hội, biểu tượng hội, địa điểm hội và mô tả hội.

_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-

Golf Clash GAME GUIDE