Categories

Golf Clash Guide – Làm sao để tôi khôi phục tài khoản Golf Clash đã mất?

Để khôi phục một tài khoản Golf Clash, chỉ cần chọn biểu tượng cài đặt ở góc trên bên trái màn hình chính. Trên màn hình này, chọn nút ‘Khôi phục hồ sơ sẵn có’ Chức năng sẽ hiển thị ba phương thức bảo mật. Bạn sẽ phải chọn lựa chọn tùy chọn mà bạn đã dùng để bảo mật tài khoản: Khôi phục bằng Facebook. Golf Clash sẽ đồng bộ với tài khoản Facebook đang hoạt động trên thiết bị, tải tài khoản Golf Clash gắn với hồ sơ Facebook của bạn. Khôi phục bằng Email. Nhập địa chỉ email bạn đã đăng ký. Sẽ có thư được gửi tới địa chỉ email đó với đoạn mã xác nhận để bạn nhập và khôi phục tài khoản Golf Clash của mình. Khôi phục bằng Số điện thoại. Nhập số điện thoại bạn đã đăng ký. Sẽ có tin nhắn được gửi đến số điện thoại đó với mã xác nhận để bạn nhập và khôi phục tài khoản Golf Clash của mình.

_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-

Golf Clash GAME GUIDE