Categories

FarmVille 3 – Hvis jeg har mer gårdsarbeiderenergi enn grensen (70) når jeg går opp i nivå, får jeg ytterligere +70 gårdsarbeiderenergi da?

Nei. Hvis du har mer gårdsarbeiderenergi enn grensen (f.eks. 160/70) når du går opp i nivå, får du ikke noe ekstra gårdsarbeiderenergi. Vi anbefaler at du alltid bruker eventuell ekstra gårdsarbeiderenergi på oppgaver, slik at du får utnyttet oppfyllingen din når du går opp i nivå maksimalt.

_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-

FarmVille 3 – Animals Game GUIDE