Categories

Hay Day – Penggalak | Hay Day – Bahasa Melayu

Penggalak ialah kad yang membantu pemain mempercepat pelbagai perkembangan tugas dalam permainan. Ia boleh mempercepat pertumbuhan tanaman, membuat bangunan tertentu mengeluarkan hasil dengan lebih cepat atau mengisi krat bot. Anda boleh membuka ciri penggalak di ladang tahap 35.

Mengaktifkan Penggalak

Ketik pada penggalak yang anda ingin gunakan dan sahkannya dengan mengetik “aktifkan”. Mengaktifkan lebih daripada 1 penggalak akan memerlukan permata kecuali jika anda ada faedah ladang ‘slot ladang tambahan’ yang membolehkan anda mengaktifkan satu penggalak tambahan secara percuma untuk sepanjang musim pas ladang.Anda tidak dibenarkan menggunakan 2 penggalak jenis yang sama pada masa yang sama.

Menyimpan Penggalak

3 penggalak pertama akan disimpan secara automatik dan permata diperlukan untuk menyimpan penggalak tambahan.Tidak terdapat had untuk penggalak yang anda boleh miliki. Ruang storan tambahan adalah sementara, sebaik sahaja penggalak telah digunakan, storan akan kembali kepada 3 yang asal.

Storan saya penuh!

Jika anda mempunyai 3 penggalak dalam storan anda, penggalak tambahan tidak akan disimpan secara automatik tetapi anda boleh:

Membuang penggalak tambahan Tukar penggalak dengan penggalak yang telah disimpanSimpan penggalak dengan menggunakan permataBiarkan ia tertangguh, tetapi ingat, anda hanya boleh memiliki maksimum 3 penggalak tertangguh. Penggalak lain yang diterima tidak akan ditunjukkan.