Categories

King of Avalon:Hvordan kan du trene din Drake? – [Norwegian Bokmål]

Din Drake er en formidabel kamp styrke og kan ikke drepes av våpen av mann! Å oppdatere Drake forsterker kamp innflytelser av dine soldater, din marsj kapasitet, og dine samlings dyktigheter. Disse evnene er delt i Overfall Dyktigheter og Verge Dyktigheter. Du kan oppdatere en Overfall Dyktighet ved å investere Overfall Kraft, eller ved å bruke Verge Kraft å oppdatere en Verge Dyktighet.

Å oppdatere Din Drake Du kan drepe monstre, samle ressurser, eller å drepe soldater av fiendes spillere å få Drake EXP. Draken lærer også fra deg, så enda Drake ikke er i marsj, skal det få EXP.

Overfall Kraft & Verge Kraft Å drepe monstre og fiendes soldater skal få Overfall Kraft. Å samle ressurser og å forsvare mot fiendes soldater skal få Verge Kraft. Balansen mellom to typer av kraft skal påvirke personlighet av din Drake. Jo høyere nivå Overfall Kraft er på, jo sterkere er Overfall Dyktigheter, men lavere nivå av Verge Kraft, og motsatt er samme.

Å tilgi Drake Dyktigheter Drake dyktigheter kan bli tildelt i TILDEL DYKTIGHETER panel Tilgi dyktigheter i Attakk, Forsvar, Samling, Drep Monster faner ifølge av mål av din marsj .
Noter at når du tilgir en dyktighet, skal det bare har innflytelse på funksjon. For eksempel, hvis du tildeler en dyktighet som booster forsvar av din Infanteri når du attakkerer, skal det ikke ha innflytelse hvis du er i ferd med å forsvarer.