Categories

King of Avalon:Rally (Gruppe Attakk) – [Norwegian Bokmål]

Rally (gruppe attakk) gjør det mulig at du får en mye større og sterkere hær som bli samlet av dine allierter som deltar i Rally.

Du må være i en Allianse og ha bygt en Hall av Krig for å lansere og å delta i rally.

Når en rally er lansert, har alle en bestemt tidspunkt som de må ankomme på Byen for å delta i en gruppe attakk, Når tida er over, så kan soldater begynne sammen.

Hvis tiden som behøves å marsjere til byen som lanserte i en rally er lengre enn tida du har til, så kan disse soldatene ikke delta i rally.

Alliansen din kan øke nummer av Rally Slotter i hver rally gjennom donasjoner i Allianse Teknikk.