Categories

King of Avalon:Wat is een Meester Bijl en waar vind ik deze? – [Dutch]

Je kunt extra Plattelandsgrond ontgrendelen met Meester Bijlen om plaats te maken voor meer gebouwen buiten de Stad. De Meester Bijlen kunnen verkregen worden van Opwaarderbundels en Dagelijkse Leveringspakketten.