Categories

King of Avalon:HVA ER DRAGE SPIRIT OG HVOR DU KAN FINNE DET? – [Norwegian Bokmål]

Din Drake Spirit skal bli aktivert når din drake oppnår nivå 10. Klikk på Spirit Kammer i din By og du kan velge en gutt eller jente karakter. Du kan bare ha en sjanse til å velge og du kan ikke endre kjønn etter valg!
Drage Spirit funksjon inkluderer to hoved deler: Drage Spirit og den Forbudte Labyrinten. Den Drage Spiriten har dets egen Talent, Ferdigheter og Utstyr system. Den Forbudte Labyrinten er det fangehull systemet hvor du tar din Drage for å kjempe! Etter du påkaler din Drake Spirit, skal den tilgangen til den Forbudte Labyrinten bli låst opp.
Du kan vise din Drage Spirit direkte fra Spirit Kammer (den hvite og blå bygningen som er ved venstre siden av ditt Vakttårn.) Du skal finne inngang til den Forbudte Labyrinten mellom Aktivitet Senter og det Drage Hjulet.