Categories

King of Avalon:ไม่ได้รับของที่ซื้อไป! – [Thai]

หากคุณไม่ได้รับของที่ซื้อไปในทันทีกรุณาออกจากเกมและกลับเข้าเกมใหม่ การเชื่อมต่อกับเซิฟเวอร์ใหม่อาจช่วยเพิ่มความเร็วให้กับกระบวนการนี้ได้

หากว่าเข้าเกมใหม่แล้วคุณยังคงไม่ได้รับของที่ซื้อ อาจต้องรอถึง 24 ชั่วโมงจึงจะได้รับ

ถ้าหากว่าคุณยังคงไม่ได้รับหลังผ่านไป 24 ชั่วโมง กรุณาติดต่อทีมงานพร้อมกับแนบรูปใบเสร็จหรือสลิปมากับข้อความของคุณด้วย เพื่อที่เราจะได้ทำการตรวจสอบให้คุณ