Categories

King of Avalon:Vad ska jag göra om min Stad brinner? – [Swedish]

Om du attackeras och förlorar striden kommer din stad att börja brinna. Under detta brinnande tillstånd, kommer ditt Murförsvar att minska.

Du kan släcka branden omedelbart med guld eller så kommer det att upphöra automatiskt efter trettio minuter. Du kan då öka ditt Murförsvar igen genom att reparera muren.

Om ditt Murförsvar någonsin når noll kommer din stad automatiskt att flyttas till en slumpmässig plats på kartan och ditt Murförsvar kommer att återställas till den högsta nivån.