Categories

King of Avalon:BYGGNAD – FÄSTNING – [Swedish]

Din Fästning är hjärtat av din Stad och är din viktigaste byggnad.

Varje gång du uppgraderar din Fästning ger dig förmågan att uppgradera dina andra byggnader. Du kan också din Marsch Kapacitet samt din Kraft.

Detaljer av din Stads resursproduktion och resurs boosts kan ses när du tittar på Stadsstatistik av din Fästning.

Detaljer av din Stads nuvarande föremål boosts kan ses när du tittar på Stadsbuff.