Categories

King of Avalon:CO TO JEST SMOCZY DUCH I GDZIE GO ZNALEŹĆ? – [Polish]

Twój Smoczy Duch zostanie aktywowany, gdy Twój smok osiągnie 10 poziom. Naciśnij na Komnatę Duchów w swoim mieście i wybierz żeńską lub męską postać. Po wyborze nie ma możliwości zmiany płci! Możesz jednak zmienić nazwę swojego Smoczego Ducha, jeśli sobie tego życzysz.
Funkcja Smoczego Ducha składa się z dwóch głównych części: samego Smoczego Ducha i Zakazanego Labiryntu. Smoczy Duch posiada swoje własne Talenty, Umiejętności i system Wyposażenia. Zakazany Labirynt to system lochów, w którym Twój Smok może walczyć! Po wezwaniu Smoczego Ducha wejście do Zakazanego Labiryntu zostanie odblokowane.
Swojego Smoczego Ducha znajdziesz bezpośrednio w Komnacie Duchów (biało-niebieski budynek na lewo od wieży strażniczej). Wejście do Zakazanego Labiryntu znajdziesz pomiędzy Centrum Wydarzeń, a Legowiskiem Smoka.