Categories

Brawl Stars – เพิ่ม, เอาออก, เปลี่ยน หรือแก้ไขวิธีการชำระเงิน

เพื่อซื้อเนื้อหาในแอป ขั้นแรก ท่านต้องเพิ่มวิธีการชำระเงินที่ใช้การได้เข้าไปในบัญชี Google ของตนเองก่อน ท่านสามารถเพิ่มวิธีการชำระเงินหลายๆ วิธี (บัตร, DCB, Paypal) เข้าไปในบัญชี Google บัญชีเดียว  เพิ่มวิธีการชำระเงิน

 • เปิดแอป Google Play Store 
 • แตะไอคอนที่มีขีดแนวนอน 3 ขีด > วิธีการชำระเงิน
 • ในส่วน “เพิ่มวิธีการชำระเงิน” เลือกวิธีการชำระเงินที่ท่านต้องการเพิ่ม
 • ทำตามขั้นตอน จากนั้นวิธีการชำระเงินวิธีใหม่จะถูกเพิ่มเข้าไปในบัญชี Google ของท่าน
 • สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับทางเลือกวิธีการชำระเงินที่เลือกใช้ได้ โปรดดูที่บทความศูนย์บริการความช่วยเหลือ แก้ไข/เอาวิธีการชำระเงินออก

 • เปิดแอป Google Play Store 
 • แตะไอคอนที่มีขีดแนวนอน 3 ขีด > วิธีการชำระเงิน > การตั้งค่าชำระเงินอื่นๆ
 • ลงชื่อเข้าใช้ที่ pay.google.com หากระบบร้องขอ
 • ในส่วนวิธีการชำระเงินที่ต้องการแก้ไขหรือนำออก แตะที่แก้ไขหรือนำออก จากนั้นทำตามขั้นตอน
 • เปลี่ยนวิธีการชำระเงินขณะกำลังซื้อ

 • แตะที่ไอเทมในเกมที่ท่านต้องการซื้อ
 • ใต้ราคา แตะที่ลูกศรชี้ไปทางขวา
 • เลือกวิธีการชำระเงินแบบใดแบบหนึ่งที่ท่านต้องการหรือเพิ่มแบบใหม่เข้าไป
 • ทำการซื้อของท่านให้เสร็จสมบูรณ์
 • หมายเหตุ: หากท่านเพิ่มวิธีการชำระเงินในขณะที่กำลังซื้อ วิธีชำระเงินนั้นจะถูกบันทึกลงบัญชีของท่าน