Categories

Brawl Stars – ใครเป็นผู้ดำเนินการการซื้อในแอป?

ที่ Supercell เราไม่ได้ดำเนินการชำระเงินสำหรับการซื้อในแอป และไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลใดๆ ในบัตรเครดิตของท่าน นั่นเพราะการทำธุรกรรมเรื่องการจ่ายชำระนั้นจะดำเนินการอย่างเรียบร้อยผ่าน App Store ของ Apple หรือ Google Play (ขึ้นอยู่กับบริการที่ท่านใช้) ด้วยอีเมลส่วนตัวของท่านที่เชื่อมโยงกับบัญชีนั้น หลังทำการซื้อแล้ว Apple กับ Google จะส่งใบเสร็จรับเงินไปให้ท่าน (ดังนั้น โปรดทราบว่ากระบวนการหลังการซื้อใดๆ ล้วนอยู่ภายใต้การควบคุมของ Apple หรือ Google และพวกเขาสามารถทำการเปลี่ยนแปลงมันได้)