Categories

Brawl Stars – ฉันเห็นเว็บอื่นที่เสนอขายผลิตภัณฑ์ภายในเกมของ Supercell ฉันซื้อจากพวกเขาได้หรือไม่?

โปรดระวังเว็บไซต์ภายนอกที่สัญญาว่าจะมอบการเสริมแต่งต่างๆ ในเกมของเราให้ท่าน (เช่น เว็บไซต์ “เพชรฟรี” ฯลฯ) เว็บไซต์เหล่านี้อาจจะเก็บเอาข้อมูลส่วนตัวของท่าน, เงิน หรือทั้งสองอย่าง และบ่อยครั้งมักไม่ให้ผลิตภัณฑ์ในเกมตามที่เคยสัญญาไว้ หากท่านต้องทำการซื้อในแอป ทางที่ปลอดภัยที่สุดก็คือซื้อผ่านตัวเกมบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ของท่าน การขาย, ไถ่ถอน หรือแลกเปลี่ยนเงินเสมือนในเกมนั้นไม่ได้รับอนุญาตตามเงื่อนไขการให้บริการของเรา