Categories

Brawl Stars – คิดให้รอบคอบก่อนเลื่อนขั้นให้ใคร!

การเลื่อนขั้นสมาชิกจะทำให้พวกเขามีหน้าที่ที่สำคัญ หากพวกเขาไม่พร้อมสำหรับหน้าที่หรือไม่จริงจังกับมัน ก็อาจเป็นผลร้ายกับคลับของท่านได้ คัดกรองสมาชิกของท่านอย่าระมัดระวัง และเลื่อนขั้นให้เฉพาะผู้ที่ท่านรู้จักและไว้วางใจ

ตัวอย่างเช่น ผู้นำร่วมสามารถไล่สมาชิกออกจากคลับได้แทบทุกคน ผู้อาวุโสเตะออกได้บางคน หากไม่จัดการให้เหมาะสม ก็จะเปิดช่องโหว่ให้เกิดเกมการเมืองที่สกปรก

การเตะคนออกอย่างไม่มีเหตุผลอาจเป็นเรื่องใจร้าย แต่ก็ไม่ผิดกฎ ดังนั้น การป้องกันจึงขึ้นอยู่กับท่าน!

ปลาเน่าตัวเดียวไม่อาจทำให้เราเรียกคืนบรรยากาศเดิมๆ ในคลับกลับมาได้ เราอยากให้แต่ละคลับเป็นอิสระมากที่สุด