Categories

Brawl Stars – Tên có màu?

Brawl Stars hỗ trợ tên có màu nhưng không cần sử dụng mã màu. Bạn có thể đổi màu cho tên của mình bằng cách vào trang hồ sơ người chơi ở đầu Cột mốc Cúp. Sau đó, nhấn vào tên của bạn và chọn màu bạn thích. Bạn sẽ không bị giới hạn số lần đổi màu cho tên!Nếu muốn đổi tên, bạn có thể vào phần Cài đặt > Đổi tên. Những người chơi đã sử dụng mã màu có thể xóa bỏ chúng bằng tính năng Đổi tên miễn phí một lần. Sau lần đổi tên miễn phí này, bạn sẽ phải tốn Ngọc để đổi tên lần nữa.