Categories

Brawl Stars – Làm thế nào để tôi đổi tên?

Chức năng đổi tên sẽ được mở khóa khi bạn đạt Cấp ĐKN 5. Lần đổi tên đầu tiên sẽ miễn phí. Bạn có thể dùng Ngọc để đổi tên một lần nữa bằng cách vào phần Cài đặt và nhấn vào nút Đổi tên.Xin lưu ý là chúng tôi không đổi tên người dùng theo yêu cầu, và đội ngũ điều hành viên của chúng tôi sẽ thường xuyên xử lý những cái tên mang tính xúc phạm.