Categories

Brawl Stars – Bảng xếp hạng Bạn bè và Phòng Trò chơi

Giờ thì bạn đã có thể dễ dàng tạo và tham gia phòng trò chơi, nơi bạn và bạn bè được kết nối với Facebook. Trạng thái bạn bè đang trực tuyến, chiến đấu hay ngoại tuyến nay được hiển thị trong danh sách bạn bè của bạn. Để truy cập tất cả tính năng bạn bè, hãy bảo đảm bạn đã được kết nối với Facebook.

Nếu muốn ngắt kết nối Facebook, bạn có thể làm vậy trong phần Thiết lập trong trò chơi.

VUI LÒNG LƯU Ý: Brawl Stars
KHÔNG sử dụng Facebook để lưu tiến trình trò chơi của bạn. Để lưu, bạn phải có tài khoản Game Center hoặc Google Play hoặc Supercell ID được kết nối trong thiết lập thiết bị.