Categories

Brawl Stars – Tôi không nhận được email xác minh cho Supercell ID

Khi bạn đăng ký Supercell ID, bạn cần phải cung cấp cho chúng tôi địa chỉ email hợp lệ. Sau đó một email xác nhận sẽ được gửi đến địa chỉ email này.Nếu bạn không nhận được email này, hãy kiểm tra trong hộp thư rác (spam) và kiểm tra lần nữa xem bạn có cài đặt nào làm cho những email này bị gửi đến một thư mục khác hay không. Tìm trong “hộp thư đến” của bạn với từ khóa “Supercell ID” cũng sẽ giúp bạn tìm được email này.Vui lòng lưu ý: mỗi lần đăng nhập và tạo mới, bạn sẽ nhận được một mã xác minh mới và chỉ có mã này mới có tác dụng.