Categories

Brawl Stars – Tại sao tôi được yêu cầu phải đăng nhập?

Nếu bạn thấy màn hình đăng nhập được hiển thị, thì có nghĩa là một Supercell ID đã được tạo cho tài khoản mà bạn đang thử vào chơi. Để truy cập vào phần chơi này lần nữa, bạn chỉ cần đăng nhập lại bằng Supercell ID trên thiết bị hiện tại.Vui lòng lưu ý rằng chia sẻ tài khoản là vi phạm Điều khoản Dịch vụ của chúng tôi. Bạn không nên chia sẻ thông tin đăng nhập của mình với bất kỳ ai.Dưới đây là video giải thích về cách hoạt động của Supercell ID.Nếu bạn không chắc mình nên làm gì tiếp theo hoặc lo lắng về việc bị mất tiến trình thì hãy liên hệ với chúng tôi.