Categories

Brawl Stars – Vé là gì?

Vé cho phép bạn tham gia Sự kiện Vé xuất hiện sau khi được mở khóa từ Cộc mốc Cúp. Vé được trao cho bạn mỗi khi Sự kiện Vé khai mở và có thể được trao thêm dưới dạng phần thưởng từ Hộp. Bạn có thể gia tăng số vé dùng khi tham gia một số Sự kiện Vé để nhân số phần thưởng nhận được lên nhiều lần! Ví dụ, bạn sử dụng 1 vé để vào Sự kiện Đặc biệt và bạn được thưởng 20 thẻ. Nếu thay vào đó, bạn sử dụng 10 vé để vào Sự kiện Đặc biệt, bạn sẽ được thưởng 10 lần số đó, tức là 200 thẻ!