Categories

Brawl Stars – Làm thế nào để tạo Nhóm?

Để tạo Nhóm mới, bạn chỉ cần vào thẻ bạn bè ở phía dưới màn hình rồi sau đó, phía trên màn hình mở ra, sẽ có một Thẻ khác có tên là Tạo Nhóm.

Sau khi đã chọn thẻ này, chỉ cần chọn tên Nhóm bạn muốn lấy, chọn phù hiệu và mô tả bạn muốn!

Bạn cũng có thể chọn loại Nhóm bạn muốn, (Mở, Mời hoặc Đóng) và cài đặt số lượng cúp yêu cầu thành viên mới phải có thì mới được gia nhập Nhóm!

Bước cuối cùng là nhấn "Tạo" và Nhóm của bạn sẽ được tạo để thống trị Brawl!