Categories

Brawl Stars – Làm thế nào để gia nhập Nhóm?

Từ màn hình lựa chọn Sự kiện, bạn chỉ cần vuốt sang phải để vào thẻ xã hội. Trên thẻ này, bạn sẽ có thể tìm các Nhóm để gia nhập cũng như tạo Nhóm riêng cho mình.