Categories

Brawl Stars – Tôi đã vô tình dùng Ngọc của mình, tôi lấy lại được không?

Bằng cách bổ sung các bước xác nhận trực quan mỗi khi dùng Ngọc, chúng tôi đã làm tất cả những gì có thể để hạn chế những giao dịch mua vô tình trong trò chơi. Khi thực hiện giao dịch mua bằng Ngọc, bạn lúc nào cũng sẽ được thông báo bằng cửa sổ bật mở và cơ hội rút lại quyết định nếu bạn thay đổi ý định.

Do Brawl Stars này là trò chơi nhiều người trực tuyến, diễn ra liên tục nên việc hủy bỏ những thay đổi sẽ có ảnh hưởng tiêu cực đến những người chơi khác mà bạn tương tác. Lý do chúng tôi không thể xóa bỏ các tính năng hoặc hoàn trả lại tiến độ trong trò chơi của bất kỳ ai do việc này sẽ đặt bạn vào một vị trí lợi thế. Chúng tôi coi đó là không công bằng đối với những người chơi khác đã kiếm được vật phẩm hay tiến hành nâng cấp tương tự bằng Ngọc hoặc bằng công sức của chính họ.