Categories

Empires & Allies – Hvordan redigerer jeg basen?

Når du har valgt en base du ønsker å redigere, får du følgende alternativer. Alle disse alternativene vises på høyre side av skjermen. Slett av/påNår alternativet er «PÅ», kan du trykke på en bygning på brettet for å flytte den til grensesnittet for beholdning på den nederste halvdelen av skjermen. Trykk på knappen igjen for å slå av dette alternativet. Bygnignen kan fortsatt flyttes fra brettet og til grensesnittet for beholdning uten å velge dette alternativet. Bare trykk på en bygning, så vil det dukke opp en «slett»-knapp nederst på bygningen. Trykk på knappen for å flytte bygningen til beholdningen. MERK: Hvis du ikke har plassert alle beholdningsbygningene på brettet, kan du ikke lagre layouten.Fjern alleDette alternativet flytter alle bygningene fra brettet og til beholdningen. Hvis du valgte dette alternativet ved en feil, kan du trykke på Avbryt-knappen for å gå tilbake til din originale layout.Avbryt Avbryt alle endringene og gå tilbake til den originale layouten. Hvis du velger dette alternativet, får du en bekreftelsesmelding. Husk at alle endringene du har gjort vil gå tapt når du avbryter.Lagre Lagre dun nåværende baselayout. Hvis du fortsatt har bygninger i beholdningen din, vil dette alternativet deaktiveres. Plasser de manglende bygningene på brettet for å aktivere dette alternativet.Speidervisning Dette alternativet gir deg en speidervisning av den nåværende layouten. Med dette alternativet kan du se hele utplasseringssonen som er tilgjengelig for motstanderne dine når de speider på basen din.Fullfør senere Dette alternativet er kun tilgjengelig når du ikke redigerer en aktiv base. Med dette alternativet kan du, hvis du fortsatt mangler bygninger i beholdningen din, lagre din nåværende base og fullføre den senere. Du kan ikke angi basen som «Aktiv» hvis den mangler bygninger. Plasser alle bygningene på basen din og lagre endringene dine for å aktivere dem.

_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-

Empires & Allies Game GUIDE