Categories

Empires & Allies – Oppgradering av HK-nivå – 35 og 36

Spørsmål: Hvordan kan jeg være sikker på at jeg er klar til å oppgradere hovedkvarteret mitt til nivå 35 og 36?Svar: For å kunne oppgradere til HK-nivå 35 og 36 må du sørge for at du har oppgradert lagerbygningene dine så ressursgrensen for forsyninger, stål og teknologi er større enn kostnaden for å oppgradere hovedkvarteret. Sørg også for at du imøtekommer det nødvendige kravet om spillernivå. Oppgrader bygninger og forsk på kommandokrefter og tropper for å øke spillernivået ditt. Spørsmål: Hvilke ressurser kreves for å oppgradere hovedkvarteret til nivå 35 og 36?Svar: Forsyninger, stål og teknologi.Spørsmål: Hva er nytt på HK-nivå 35 og 36? Hvorfor bør jeg oppgradere til høyere HK-nivå?Svar: Når du oppgraderer til nivå 35 og 36, låses det opp et nytt oppgraderingsnivå for de fleste bygninger, enheter og kommandokrefter i spillet. Dette øker helsen og/eller evnene til disse bygningene, troppene og kreftene.Følgende bygningsoppgraderinger vil være tilgjengelige på HK-nivå 34:

 • Oljetårn
 • Drivstofflager
 • Stålfabrikk
 • Stållager
 • Forsyningsmottak
 • Forsyningslager
 • Teknologifabrikk
 • Teknologilager

Følgende bygningsoppgraderinger vil være tilgjengelige på HK-nivå 35:

 • Artilleri
 • Kuppelforsvar
 • EMP-tårn
 • Oljetårn
 • Drivstofflager
 • Vakttårn
 • Hovedkvarter
 • Metallregn
 • Patriot
 • Strålekanon
 • Forskningssentre
 • Sonisk barriere
 • Stålfabrikk
 • Stållager
 • Forsyningsmottak
 • Forsyningslager
 • Teknologifabrikk
 • Teknologilager
 • Lagerbunker
 • Murer
 • Krigsfabrikk
 • Kommandopost for våpen

Følgende bygningsoppgraderinger vil være tilgjengelige på HK-nivå 36:

 • Artilleri
 • Kuppelforsvar
 • Drivstofflager
 • Vakttårn
 • Hovedkvarter
 • Metallregn
 • Patriot
 • Strålekanon
 • Forskningssentre
 • Lagerbunker
 • Krigsfabrikk
 • Kommandopost for våpen

Når krigsfabrikken oppgraderes, vil noen oppskrifter som er tilgjengelig, også få en oppgradering. Krigsfabrikkoppgraderinger på HK-nivå 35:

 • Dronebol
 • Ionkanon
 • Stealth-generator

Krigsfabrikkoppgraderinger på HK-nivå 36:

 • Ionkanon
 • Stealth-generator
 • Utkikkstårn

Patriot:På HK-nivå 35 kan du plassere enda en Patriot i basen din. (Du kan ha totalt 7 Patrioter fra HK-nivå 35).Spørsmål: Hvilket nytt innhold låses opp på HK-nivå 35 og 36? Svar: Ved HK-nivå 35 kan spillerne oppgradere den soniske barrieren til nivå 3. På nivå 3 har den soniske barrieren evnen til å motstå den eksterne hackingen.På HK-nivå 36 låser spillerne opp en ny krigsfabrikk-bygning som heter Utkikkstårn. Når denne plasseres på basen din, øker den rekkevidden for alle forsvarsbygninger i tårnets effektområde med 2 enheter, og effektområdet til Alfa-tårn og Bastion-tårn med to enheter.Spørsmål: Hva er forskjellen mellom de to oppladingsalternativene for opplading av sonisk barriere til nivå 3?Svar: Når du skal oppgradere den soniske barrieren til nivå 3, får du to oppladingsalternativer. Det første alternativet er den vanlige evnen som reduserer effekter fra fiendens kommanokrefter for alle bygninger og enheter i effektområdet for den soniske barrieren. Det andre alternativet tilbyr beskyttelse fra kommandokrefter og evnen til å beskytte alle enheter og bygninger i den soniske barrierens effektområde fra ekstern hacking-evnen. Du kan kun bruk én evne om gangen. Oppladingen betales med krigsfabrikkkomponenter og varer i 24 timer.Spørsmål: Hva er Utkikkstårnet, og hvordan fungerer det?Svar: Utkikkstårnet er en ny bygning som kan lages i krigsfabrikk på nivå 30. Du må oppgradere hovedkvarteret ditt til nivå 36 for å låse opp krigsfabrikkoppgraderingen. Utkikkstårnet er en forsvarsbygning. Når du har laget 3 Utkikkstårn, legges de til beholdningen din. Plasser dem på basen din for å bruke dem. Rekkevidden for alle forsvarsbygninger i Utkikkstårnets effektområde øker med 2 enheter. Effektområdet for Alfa-tårnet og Bastion-tårnet øker med 2 enheter.Du kan til enhver tid plassere maks 3 Utkikkstårn på basen din. Utkikkstårn blir værende på basen din i 5 dager før de forsvinner. Effekten av Utkikkstårn kan ikke slå sammen. Det betyr at dersom du plasserer Utkikkstårn i nærheten av hverandre slik at effektområdene deres overlapper, vil ikke dette multiplisere fordelene til ett enkelt tårn. Du kan se om en bygning er angrepet av Utkikkstårnet hvis du kan se en lysende gul partikkeleffekt rundt bygningens base.Utkikkstårn øker rekkevidden for HK-Stinger-våpenet med 2. Utkikkstårn har ingen effekt på ressursbygninger, ionkanoner, stealth-generatorer, små legedroner, jernkupler og samlingsflagg og samlingsflaggenheter, landminer og sjokkminer. Utkikkstårn øker rekkevidden for forsvarsbygninger med 2 enheter selv hvis de bruker vakttårnraketter, patriotbakkerakett og Alfa-kuppelkonfigurasjoner.MERK: Du kan ikke se visuelle effekter-økningen for Utkikkstårn i speidemodus. Du kan kun se dem når du angriper.Spørsmål: Vil anti-hack-oppladingen for den soniske barrieren beskytte bygningene mine mot CnC-kjøretøyenes hacking?Svar: Nei. CnC-kjøretøyet vil fortsatt kunne hacke bygningen som er beskyttet av den soniske barrieren. Anti-hack-opplading for den soniske barrieren beskytter kun bygninger fra kommandokrafteffekter og ekstern hacking-kommandokreften.Spørsmål: Vil anti-hack-oppladingen for den soniske barrieren beskytte bygningene mine selv når det brukes en ENP-kommandokraft mot den?Svar: Ja. Anti-hack-opplading for den soniske barrieren beskytter bygninger og enheter innenfor områdeskaden sin fra den eksterne hackingen selv hvis den angripes av en EMP-kommandokraft.FellesskapsquizSpørsmål 1. Hvordan øker du effektområdet for Bastion-tårnet?Alternativ 1: Plasser den ved siden av et Alfa-tårnAlternativ 2: Plasser den ved siden av et UtkikkstårnAlternativ 3: Tilordne den et medlem fra innsatsstyrkenAlternativ 4: Effektområde til et Bastion-tårn kan ikke økesSpørsmål 2. Hvor mange Patrioter kan du ha på HK-nivå 35?Alternativ 1: 9Alternativ 2: 8Alternativ 3: 7Alternativ 4: 6Spørsmål: Kan Utkikkstårnet øke rekkevidden til strålekanonen?Klikk på «elsker» for JA og «LIKER» for NEIDu kan beskytte basen din fra ekstern hacking ved å bruke: Alternativ 1: Stealth-generatorAlternativ 2: UtkikkstårnAlternativ 3: HK 35-bygningAlternativ 4: Oppladet sonisk barriere på nivå 3Hvor mange Utkikkstårn kan du plassere på basen din om gangen?Alternativ 1: 1Alternativ 2: 2Alternativ 3: 3Alternativ 4: 4På hvilket HK-nivå vil Utkikkstårnet låses opp? Alternativ 1: HK-nivå 33Alternativ 2: HK-nivå 34Alternativ 3: HK-nivå 35Alternativ 4: HK-nivå 36

_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-

Empires & Allies Game GUIDE