Categories

Empires & Allies – Hvordan okkuperer jeg territorier?

Du kan okkupere hvilket som helst territorium og sette opp en utpost, så lenge territoriet er ledig. Du kan ikke okkupere et territorium som allerede er okkupert av et annet medlem i troppen. For å okkupere et territorium trykker du på et ledig område for å hente opp menyen, og deretter velger du «Okkuper»-knappen.Under forberedelsesfasen kan du bytte utpost med andre i troppen din ved å forlate territoriet ditt, noe du gjør ved å velge «Forlat»-alternativet og deretter okkupere deres.Legg en strategi med troppen din og finn den mest optimale posisjonen for deg selv og resten av troppen ved å bruke «Oppdragsprat».Innen slutten av forberedelsesfasen, hvis noen spillere ikke har okkupert et territorium, vil posisjonen deres velges tilfeldig så fort forberedelsesfasen er over.

_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-

Empires & Allies Game GUIDE