Categories

Empires & Allies – Hvordan kan jeg endre layouten til utposten min?

Trykk på det okkuperte territoriet ditt på brettet for å hente opp menyen. Du kan gjøre endringer for utposten din ved å velge «Administrer»-knappen.Trykk på territoriet ditt for å hente opp menyen. Velg «Administrer» for å endre layouten til utposten.I oppdragets utpost kan du plassere 6 ekstra samlingsflagg for å forsterke forsvaret ditt. Disse ekstra samlingsflaggene er kun tilgjengelige i allianseoppdrag, og de vil ikke overføres til hovedbasen din.Du kan endra layouten til utposten din ved å flytte rundt på byggene og utplassere Omega-enheter i forsvar. Du kan imidlertid ikke plassere krigsfabrikkbygg under forberedelsesfasen. Kun krigsfabrikkbygg som ble plassert før forberedelsesfasen, vil være tilgjengelige.

_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-

Empires & Allies Game GUIDE