Categories

Empires & Allies – Hvilke handlinger kan jeg utføre under en marsj?

To handlinger kan utføres under en marsj:

  • Fartsøkning (kraftreserve) – Bruk denne til å redusere tiden marsjen tar, med 50 %.
  • Kall tilbake (handling) – Avbryt marsjen og returner troppene dine til basen din umiddelbart.

Disse alternativene er tilgjengelige fra menyen som dukker opp når du trykker på territoriet du marsjerer til.

_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-

Empires & Allies Game GUIDE